کارنامه

درووووووووووود...خوبین؟ خوشین؟...

من ک کاملا عصبانی ام...

 

کارنامم و گرفتم شدم  19/80...

عقده ای ترین معلم  ها به شرح زیر: .

ورزش ک بم 19 داد....حقققققققققق من 20 بود...من انعطاف و دراز نشست مو کاملا زدم حتی والیبالم  2 تا سرویسم و کامل زدم....

 

فیزیک ک بم ورقه 19/75 داد با اینکه مستمرم 20 بود....

 

هندسه مستمر به 19/5 داد...

 

کلا چندین عقده ای جمع شدن و تشکیل مدرسه مارو دادند...

/ 5 نظر / 9 بازدید
*____parand

به به هد کلاس ما چطوره؟[نیشخند] ایول بابا...این معدل عالی[قلب][بغل]

eli

are khow haq dari khili oqdeyian

علی فلسفی

دلم خوش بود که یارم با وفا بود کمی از زندگیش ازان مابود ولی افسوس که فکر ماغلط بود که زنگ تفریحش احساس مابود

سارا

این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ قصه ی تنهایی های مرا می سراید سمفونی گوش خراشی است روزهاست پنبه دگر فایده ندارد ......باید باور کنم تنهایم