عاااااااااااااااااشقتم رفیق گیج

یکی از دوستام دیشب بم ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ :
ﺍﮔﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺭﺳﯿﺪ ﯾﻪ ﻣﯿﺲ ﮐﺎﻝ ﺑﻨﺪﺍﺯ،
ﺍﮔﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﯿﺲ ﮐﺎﻝ ﺑﻨﺪﺍﺯ!
ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﯿﺲ ﮐﺎﻝ ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺶ !
ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ :
ﺩﻫﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﻧﻤﯿﺮﺳﻪ
خدااااا بیااا پایین من بات حرف داارم{-29-}{-33-}{-18-}

/ 2 نظر / 8 بازدید
مونگول 74

اسم مونگولو واس خنده گذاشتم ی سر ب پروفایلم بزن نوشتم راجع بهش ببخشیدا این پسر کیه عکسش تو وبته؟

الناز

میگم رویا مونگل جان چه غیرتی هم تشریف دارن