کوچه ی خالی

تـَـوآنآ بُــوَد هَرکـِه بآ مآ بُـوَد

استیلی فقط یک فرصت دارد.
نویسنده : رویا - ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
 

بچه ها.درسته من استقلالی هم اما ...اخبارتمام فوتبال ودارم...مژه                                    فرشادپیوس درصورت اعتراض به اینکه اگر پرس پولیس همین طور پیش رود آبرو وحیثیت مامی رود.استیلی فقط با بازی فجرسپاسی فرصت دارد درغیراین صورت  از پیروزی شوت میشود بیرون.خنده وخدا میداند ...سرمربی پرس پولیس چه کسی می شود؟ البته پرس پولیس هرکارکنه به پای ابر قدرت قهرمان استقلال نمی رسد.