کوچه ی خالی

تـَـوآنآ بُــوَد هَرکـِه بآ مآ بُـوَد

ye !
نویسنده : رویا - ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
 

حکایت عجیبی است...

خدا می بیند و می پوشاند.........................ادم ها نمی بینند و فریاد می زنند

 

 

این جغرافیا نیست که جهان سومی بودن را تعیین میکند...
آدمها هستندکه آن را میسازند.
جهان سوم "جا " نیست
 شخص است...!!!   
جهان سوم منم...!!!
 جهان سوم تویی....!!!
جهان سوم طرز تفکر ماست … نه آن مرزهایی که داخلش زندگی میکنیم

 

 

هرگز با احمق ها بحث نکنید.

آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند،

بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند